Skip to main content
circle
dots
circle

#programuję punkty PAYBACK

Międzynarodowy zespół. Zróżnicowane projekty. Globalny zasięg.

Wchodzę w to
zdjęcie

#Projekty technologiczne na całym świecie

Jako pionier w dziedzinie lojalności, LPS projektuje, rozwija i wdraża technologię stojącą za najbardziej złożonymi programami lojalnościowymi w branży turystycznej.

Poznaj LPS
zdjęcie
tech_icon_1

1.7 miliarda

transakcji w ciągu ostatnich 12 miesięcy

tech_icon_1

5 mln

pytań o kartę PAYBACK dziennie

tech_icon_1

1 413

międzynarodowych partnerów

tech_icon_1

30 mln

linijek kodu

tech_icon_1

100 TB

danych

tech_icon_1

23

lata na rynku

tech_icon_1

11

krajów

tech_icon_1

100

zespołów projektowych / produktowych

dots

.technologie

tech_img tech_img

.teamy

.beast = { Global Campaign Engineering

Jesteśmy częścią zespołu Global Campaign Engineering,  odpowiedzialnego za rozwój i utrzymanie silnika obsługującego kupony PAYBACK. Dostarczamy zespołom biznesowym kluczową funkcjonalność konfiguracji oraz modelowania kampanii  marketingowych/kuponów.

Codzienne zadania:

 • Wspieranie zespołu marketingu poprzez przetwarzanie danych milionów klientów, aby jak najlepiej dotrzeć do nich za pomocą kampanii marketingowych i dostarczając hiperspersonalizowane i predefiniowane kupony
 • Budowanie nowego i elastycznego frameworka do silnika selekcji kuponów
 • Konteneryzacja aplikacji BEAST w OpenShift
 • DevOps i ciągłe doskonalenie stosu technologicznego.

Technologia:

 • Architektura & Framework: domain driven-design, event-driven architecture, skalowalne (micro- )services, Kubernetes
 • Języki programowania: Python (Pandas, SQLAlchemy etc.), Oracle & Kafka
 • Build & deployment: Jenkins i Ansible, Kubernetes/OpenShift, Docker, Helm
 • Kontrola jakości: Automatyzacja i zarządzanie testami, kompleksowe podejście do testów obejmujące testy jednostkowe, integracyjne i funkcjonalne (zgodnie z praktykami TDD)
.point guardians = { Core Loyalty Engineering

Jesteśmy sercem międzynarodowej Platformy Lojalnościowej PAYBACK. Nasz zespół gwarantuje prawidłowe naliczanie punktów. Wdrażamy i utrzymujemy wysoce skalowalny backend dla wszystkich krajów pracujących na platformie PAYBACK.

Codzienne zadania:

 • Tworzenie nowych funkcji i ulepszanie tych obecnych
 • Projektowanie modernizacji platformy
 • Bieżąca konserwacja platformy
 • Code review dla innych członków zespołu.

Technologia:

 • Architektura & Platformy: Spring Boot, Kafka, Cassandra, ELK, Oracle, Hibernate, EJB 3.1, Weblogic, GCP
 • Języki programowania: Java, SQL
 • Build & Deployment: Maven, Jenkins, Ansible, Kubernetes/OpenShift/GCP, Docker, Helm, Bitbucket
 • Kontrola jakości: Junit, JBehave, Code Review
.pace SAS = { Global Campaign Engineering

Jesteśmy częścią zespołu Global Campaign Engineering, odpowiedzialnego za rozwój i utrzymanie silnika obsługującego kupony PAYBACK. Dostarczamy zespołom biznesowym kluczową funkcjonalność konfiguracji oraz modelowania kampanii marketingowych/kuponów.

Codzienne zadania:

 • Wspieranie zespołu marketingu poprzez przetwarzanie danych milionów klientów, aby dotrzeć do nich poprzez wiele kampanii marketingowych, np. Newslettery, Kupony, Mobile Pushes, T@T, Kampanie drukowane, Triggered Campaign Chains itp.
 • Rozwój nowych funkcji dla partnerów Programu PAYBACK
 • Paralelizacja i zwiększenie wydajności procesów
 • Ekspozycja i zarządzanie interfejsami użytkownika dla zespołów Big Data i analitycznych.

Technologia:

 • Architecture & Frameworks: SAS & Oracle
 • Języki programowania: SAS 4GL, Sql, PL/Sql, Bash
 • Build & Deployment: Jenkins
 • Kontrola jakości: Automatyzacja i zarządzanie testami, podejście do testów, w tym testy jednostkowe i półautomatyczne testy funkcjonalne
.astroNauts/XFAAT = { Analytics Automation

Skupiamy się na rozwoju narzędzi do automatyzacji i usprawnianiu procesowania danych, zaawansowanej analityce i raportowaniu do zespołów biznesowych

Codzienne zadania:

 • Utrzymanie i konfiguracja wymaganej infrastruktury IT
 • Rozwój oraz utrzymanie narzędzi do wymiany danych i metadanych z zewnętrznymi dostawcami
 • Zarządzanie przetwarzaniem danych i raportowaniem
 • Refaktoryzacja kodu z SAS 4GL na Python.

Technologia:

 • Architecture & Platforms: Oracle, ThoughtSpot, OneData, AirFlow, Google BigQuery
 • Języki programowania: Python, SQL, Jenkins, SAS 4GL / makro, bash
 • Kontrola jakości: BitBucket, Code Review, Test Driven Development
.data wizards = { Analytics

Zapewniamy wsparcie analityczne dla zespołów biznesowych w PAYBACK na całym świecie Niemcy, Austria, Włochy, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Chorwacja, Serbia. Wspieramy sukces komercyjny naszych partnerów, w tym globalnych graczy takich jak bp, dm i wielu innych.

Codzienne zadania:

 • Wizualizacja danych geo
 • Segmentacja RFM dla globalnych partnerów detalicznych
 • Analiza danych na poziomie koszyka, w tym FMCG
 • Segmentacja, ocena kampanii i scoringi klientów.

Technologia:

 • Architektura & Platformy: Adobe Analytics, Thoughtspot, Airflow, OneData, GIT, JIRA
 • Języki programowania: Python, SQL, SAS 4gL, Bash
.main & donau = { Global Data Warehouse Engineering

Rozwijamy, uruchamiamy i utrzymujemy niemieckie oraz międzynarodowe platformy hurtowni danych. Ze względu na szeroki zakres źródeł danych i struktur jesteśmy centralnym ośrodkiem informacji dla PAYBACK. Dostarczamy dane dla wszystkich celów analitycznych i raportowych, w tym również kampanii oraz procesów rozliczeniowych z partnerami.

Codzienne zadania:

 • Przetwarzanie i agregowanie danych z różnych systemów źródłowych oraz dostarczanie ich do wszystkich zadań analitycznych i raportowych
 • Dostarczanie danych bazowych do pomiaru wydajności kampanii PAYBACK
 • Obsługa i utrzymanie systemów on-prem.

Technologia:

 • Architektura & Platformy: Oracle Exadata, Airflow, Kafka, MapR Cluster
 • Języki programowania: Python, Hive, Spark, Java, Groovy, PL/SQL
 • Build & Deployment: Jenkins, Git, Docker, Kubernetes, OpenShift, Helm
 • Kontrola Jakości: CI/CD pipelines, testy jednostkowe, testy integracyjne, code reviews
.busy beaves = { Data platform in Cloud

Nasze działania skupiają się wokół Platformy DATA. Pracujemy nad tym, by była to platforma, która umożliwia funkcjonalnym zespołom produktowym szybsze i łatwiejsze wdrażanie Lean Data Products w sposób zarządzany i automatyczny.

Codzienne zadania:

 • Rozwijanie przyszłych komponentów platformy danych
 • Utrzymanie i refaktoryzacja obecnego Global Real Time Challenge.

Technologia:

 • Architektura & Platformy: Google Cloud Services (BigQuery, Cloud Build, Cloud Storage, Pub/Sub, Composer, DataFlow), Terraform
 • Języki programowania: Python, SQL, Bash, GoLang, Terraform
 • C: Cloud Build, Git, Docker
 • Kontrola jakości: CI/CD pipelines, testy jednostkowe, testy integracyjne, testy E2E
.POp@Roll = { Application Support

Jesteśmy odpowiedzialni za 2 linie wsparcia całej platformy PAYBACK. Naszym głównym celem jest zagwarantowanie najwyższej dostępności naszej platformy. Dzięki członkom naszego zespołu oraz procesom opartym na ITIL, platforma jest monitorowana 24×7 wraz z obsługą wszystkich możliwych alertów.

Codzienne zadania:

 • Wsparcie audytów: PWC, PRSA itp.
 • Raportowanie - Fraud, Business Error, Ad-hoc
 • Zarządzanie wdrożeniem partnerów w poszczególnych krajach
 • Techniczny onboarding partnerów (np. połączenia do partnerów - sieć, SFTP).

Technologia:

 • Architektura & Platformy: Linux, Apache/Tomcat, Weblogic, Oracle DB, OpenShift, Google Cloud, Cassandra, ELK, Grafana, Incigna
 • Języki programowania: Bash Scripting, Python
.bpm = { Business Process Management

Zapewniamy techniczne wsparcie dla wszystkich funkcji biznesowych PAYBACK Germany – End 2 End: od rejestracji, przez obsługę transakcji, redempcji, rozliczenia partnerów, po wygaszanie punktów.

Codzienne zadania:

 • Operacje GDPR/RODO
 • Audyt PWC GoBD
 • Procesy regulacyjnego i prawnego usuwanie danych
 • Uruchamiania nowych Partnerów Batchowych.

Technologia:

 • Architektura & Platformy: Unix, Grafana, Airflow, Oracle's Siebel Loyalty Center
 • Języki programowania: PL/SQL, SQL, Perl, Bash scripting
.scientist = { Data Science

Jesteśmy odpowiedzialni za produkty tworzenia danych wykorzystywanych przez modele uczenia maszynowego (ML). Zaopatrujemy PAYBACK w inteligencję maszynową.

Codzienne zadania:

 • Rozwój koncepcji modelowania i prowadzenie testów wykonalności
 • Analizowanie danych z kolekcji i wykonywanie testów AB w celu dalszego rozwoju
 • Utrzymanie istniejących systemów
 • Wdrażanie rozwiązań z komponentami modelowymi, które optymalizują i automatyzują komunikację marketingową.

Technologia:

 • Architektura & Platformy: Hadoop Cluster, MapR, Spark, Kubernetes, Kubeflow, Oracle DB, Hive
 • Języki programowania: Python, bash, SQL
 • Build & Deployment: Git, Docker, Nexus, Helm, Kubeflow
 • Kontrola jakości: Testy integracyjne, jednostkowe, E2E i funkcjonalne
.MobApp = { Mobile

Budujemy aplikację mobilną PAYBACK na Androida i iOS dla różnych krajów oraz milionów użytkowników. Naprawdę kochamy pracę z technologiami mobilnymi, nowoczesnymi językami i paradygmatami programowania, zwinnymi testami i projektowaniem mobilnym.

Codzienne zadania:

 • Rozwijanie, recenzowanie, omawianie i modelowanie nowych funkcji
 • Naprawianie błędów w aplikacji mobilnej PAYBACK
 • Przebudowa istniejącej bazy kodu, aby uzyskać skalowalną architekturę opartą na nowoczesnych technologiach, a tym samym zapewnić efektywną pracę zespołu
 • Bliska współpraca z działami Product, UX, QA i DevOps.

Technologia:

 • Architektura & Platformy: MVVM i CLEAN, Material Design, Figma
 • Języki programowanie: Kotlin, Java i Swift
 • Build & Deployment: Git, Jenkins
 • Kontrola jakości: Automatyczne i ręczne testy
.lps = { Loyalty Partner Solutions

Jako część PAYBACK Group opracowujemy i wdrażamy technologiczny szkielet programów lojalnościowych dla klientów takich jak Lufthansa, United Airlines, China Airlines, Deutsche Bahn itp. oraz oferujemy doradztwo w zakresie lojalności i innowacji.
Nasz zespół wspiera cały cykl życia projektu od przetargu, analizy, projektowania, rozwoju, testowania, migracji danych, po uruchomienie, a finalnie monitorowanie i wsparcie 24×7.

Codzienne zadania:

 • Prowadzenie projektów wdrożeniowych platformy Loyalty Management Suite
 • Dalszy rozwój produktu w oparciu o roadmape
 • Obsługa i utrzymanie systemów

Technologia:

 • Architektura & Platformy: AWS, K8, Springboot, microservices, Aurora, PostgreSQL, Oracle, Kafka, Hibernate
 • Języki programowania: Java, SQL, React
 • Build & Deployment: Jenkins, Bitbucket, Docker, Kubernetes, OpenShift, Helm
 • Kontrola Jakości: CI/CD pipelines, testy jednostkowe, testy integracyjne, code reviews
Szukam stanowiska dla siebie Do dzieła!
circle
dots

.techblog

Letni program praktyk w dziale Tech & Data Sprawdź jak Sebastian ocenia nasz program Czytaj więcej
Letni program praktyk w dziale Tech & Data Sprawdź jak Ania ocenia nasz program Czytaj więcej
Letni program praktyk w dziale Tech & Data Sprawdź jak Igor ocenia nasz program Czytaj więcej
scroll-to-top