Skip to main content
circle
dots
circle

#programuję punkty PAYBACK

Międzynarodowy zespół. Zróżnicowane projekty. Globalny zasięg.

Wchodzę w to
zdjęcie
tech_icon_1

1.7 miliarda

transakcji w ciągu ostatnich 12 miesięcy

tech_icon_1

5 mln

pytań o kartę PAYBACK dziennie

tech_icon_1

1 413

międzynarodowych partnerów

tech_icon_1

30 mln

linijek kodu

tech_icon_1

100 TB

danych

tech_icon_1

23

lata na rynku

tech_icon_1

11

krajów

tech_icon_1

100

zespołów projektowych / produktowych

dots

.technologie

tech_img tech_img

.teamy

.beast = { Global Campaign Engineering

Jesteśmy częścią zespołu Global Campaign Engineering,  odpowiedzialnego za rozwój i utrzymanie silnika obsługującego kupony PAYBACK. Dostarczamy zespołom biznesowym kluczową funkcjonalność konfiguracji oraz modelowania kampanii  marketingowych/kuponów.

Codzienne zadania:

 • Wspieranie zespołu marketingu poprzez przetwarzanie danych milionów klientów, aby jak najlepiej dotrzeć do nich za pomocą kampanii marketingowych i dostarczając hiperspersonalizowane i predefiniowane kupony
 • Budowanie nowego i elastycznego frameworka do silnika selekcji kuponów
 • Konteneryzacja aplikacji BEAST w OpenShift
 • DevOps i ciągłe doskonalenie stosu technologicznego.

Technologia:

 • Architektura & Framework: domain driven-design, event-driven architecture, skalowalne (micro- )services, Kubernetes
 • Języki programowania: Python (Pandas, SQLAlchemy etc.), Oracle & Kafka
 • Build & deployment: Jenkins i Ansible, Kubernetes/OpenShift, Docker, Helm
 • Kontrola jakości: Automatyzacja i zarządzanie testami, kompleksowe podejście do testów obejmujące testy jednostkowe, integracyjne i funkcjonalne (zgodnie z praktykami TDD)
.point guardians = { Core Loyalty Engineering

Jesteśmy sercem międzynarodowej Platformy Lojalnościowej PAYBACK. Nasz zespół gwarantuje prawidłowe naliczanie punktów. Wdrażamy i utrzymujemy wysoce skalowalny backend dla wszystkich krajów pracujących na platformie PAYBACK.

Codzienne zadania:

 • Tworzenie nowych funkcji i ulepszanie tych obecnych
 • Projektowanie modernizacji platformy
 • Bieżąca konserwacja platformy
 • Code review dla innych członków zespołu.

Technologia:

 • Architektura & Platformy: Spring Boot, Kafka, Cassandra, ELK, Oracle, Hibernate, EJB 3.1, Weblogic, GCP
 • Języki programowania: Java, SQL
 • Build & Deployment: Maven, Jenkins, Ansible, Kubernetes/OpenShift/GCP, Docker, Helm, Bitbucket
 • Kontrola jakości: Junit, JBehave, Code Review
.pace SAS = { Global Campaign Engineering

Jesteśmy częścią zespołu Global Campaign Engineering, odpowiedzialnego za rozwój i utrzymanie silnika obsługującego kupony PAYBACK. Dostarczamy zespołom biznesowym kluczową funkcjonalność konfiguracji oraz modelowania kampanii marketingowych/kuponów.

Codzienne zadania:

 • Wspieranie zespołu marketingu poprzez przetwarzanie danych milionów klientów, aby dotrzeć do nich poprzez wiele kampanii marketingowych, np. Newslettery, Kupony, Mobile Pushes, T@T, Kampanie drukowane, Triggered Campaign Chains itp.
 • Rozwój nowych funkcji dla partnerów Programu PAYBACK
 • Paralelizacja i zwiększenie wydajności procesów
 • Ekspozycja i zarządzanie interfejsami użytkownika dla zespołów Big Data i analitycznych.

Technologia:

 • Architecture & Frameworks: SAS & Oracle
 • Języki programowania: SAS 4GL, Sql, PL/Sql, Bash
 • Build & Deployment: Jenkins
 • Kontrola jakości: Automatyzacja i zarządzanie testami, podejście do testów, w tym testy jednostkowe i półautomatyczne testy funkcjonalne
.astroNauts/XFAAT = { Analytics Automation

Skupiamy się na rozwoju narzędzi do automatyzacji i usprawnianiu procesowania danych, zaawansowanej analityce i raportowaniu do zespołów biznesowych

Codzienne zadania:

 • Utrzymanie i konfiguracja wymaganej infrastruktury IT
 • Rozwój oraz utrzymanie narzędzi do wymiany danych i metadanych z zewnętrznymi dostawcami
 • Zarządzanie przetwarzaniem danych i raportowaniem
 • Refaktoryzacja kodu z SAS 4GL na Python.

Technologia:

 • Architecture & Platforms: Oracle, ThoughtSpot, OneData, AirFlow, Google BigQuery
 • Języki programowania: Python, SQL, Jenkins, SAS 4GL / makro, bash
 • Kontrola jakości: BitBucket, Code Review, Test Driven Development
.data wizards = { Analytics

Zapewniamy wsparcie analityczne dla zespołów biznesowych w PAYBACK na całym świecie Niemcy, Austria, Włochy, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Chorwacja, Serbia. Wspieramy sukces komercyjny naszych partnerów, w tym globalnych graczy takich jak bp, DM, Maxi Zoo i wielu innych.

Codzienne zadania:

 • Wizualizacja danych geo
 • Segmentacja RFM dla globalnych partnerów detalicznych
 • Analiza danych na poziomie koszyka, w tym FMCG
 • Segmentacja, ocena kampanii i scoringi klientów.

Technologia:

 • Architektura & Platformy: Adobe Analytics, Thoughtspot, Airflow, OneData, GIT, JIRA
 • Języki programowania: Python, SQL, SAS 4gL, Bash
.main & donau = { Global Data Warehouse Engineering

Rozwijamy, uruchamiamy i utrzymujemy niemieckie oraz międzynarodowe platformy hurtowni danych. Ze względu na szeroki zakres źródeł danych i struktur jesteśmy centralnym ośrodkiem informacji dla PAYBACK. Dostarczamy dane dla wszystkich celów analitycznych i raportowych, w tym również kampanii oraz procesów rozliczeniowych z partnerami.

Codzienne zadania:

 • Przetwarzanie i agregowanie danych z różnych systemów źródłowych oraz dostarczanie ich do wszystkich zadań analitycznych i raportowych
 • Dostarczanie danych bazowych do pomiaru wydajności kampanii PAYBACK
 • Obsługa i utrzymanie systemów on-prem.

Technologia:

 • Architektura & Platformy: Oracle Exadata, Airflow, Kafka, MapR Cluster
 • Języki programowania: Python, Hive, Spark, Java, Groovy, PL/SQL
 • Build & Deployment: Jenkins, Git, Docker, Kubernetes, OpenShift, Helm
 • Kontrola Jakości: CI/CD pipelines, testy jednostkowe, testy integracyjne, code reviews
.busy beaves = { Data platform in Cloud

Nasze działania skupiają się wokół Platformy DATA. Pracujemy nad tym, by była to platforma, która umożliwia funkcjonalnym zespołom produktowym szybsze i łatwiejsze wdrażanie Lean Data Products w sposób zarządzany i automatyczny.

Codzienne zadania:

 • Rozwijanie przyszłych komponentów platformy danych
 • Utrzymanie i refaktoryzacja obecnego Global Real Time Challenge.

Technologia:

 • Architektura & Platformy: Google Cloud Services (BigQuery, Cloud Build, Cloud Storage, Pub/Sub, Composer, DataFlow), Terraform
 • Języki programowania: Python, SQL, Bash, GoLang, Terraform
 • C: Cloud Build, Git, Docker
 • Kontrola jakości: CI/CD pipelines, testy jednostkowe, testy integracyjne, testy E2E
.POp@Roll = { Application Support

Jesteśmy odpowiedzialni za 2 linie wsparcia całej platformy PAYBACK. Naszym głównym celem jest zagwarantowanie najwyższej dostępności naszej platformy. Dzięki członkom naszego zespołu oraz procesom opartym na ITIL, platforma jest monitorowana 24×7 wraz z obsługą wszystkich możliwych alertów.

Codzienne zadania:

 • Wsparcie audytów: PWC, PRSA itp.
 • Raportowanie - Fraud, Business Error, Ad-hoc
 • Zarządzanie wdrożeniem partnerów w poszczególnych krajach
 • Techniczny onboarding partnerów (np. połączenia do partnerów - sieć, SFTP).

Technologia:

 • Architektura & Platformy: Linux, Apache/Tomcat, Weblogic, Oracle DB, OpenShift, Google Cloud, Cassandra, ELK, Grafana, Incigna
 • Języki programowania: Bash Scripting, Python
.bpm = { Business Process Management

Zapewniamy techniczne wsparcie dla wszystkich funkcji biznesowych PAYBACK Germany – End 2 End: od rejestracji, przez obsługę transakcji, redempcji, rozliczenia partnerów, po wygaszanie punktów.

Codzienne zadania:

 • Operacje GDPR/RODO
 • Audyt PWC GoBD
 • Procesy regulacyjnego i prawnego usuwanie danych
 • Uruchamiania nowych Partnerów Batchowych.

Technologia:

 • Architektura & Platformy: Unix, Grafana, Airflow, Oracle's Siebel Loyalty Center
 • Języki programowania: PL/SQL, SQL, Perl, Bash scripting
.scientist = { Data Science

Jesteśmy odpowiedzialni za produkty tworzenia danych wykorzystywanych przez modele uczenia maszynowego (ML). Zaopatrujemy PAYBACK w inteligencję maszynową.

Codzienne zadania:

 • Rozwój koncepcji modelowania i prowadzenie testów wykonalności
 • Analizowanie danych z kolekcji i wykonywanie testów AB w celu dalszego rozwoju
 • Utrzymanie istniejących systemów
 • Wdrażanie rozwiązań z komponentami modelowymi, które optymalizują i automatyzują komunikację marketingową.

Technologia:

 • Architektura & Platformy: Hadoop Cluster, MapR, Spark, Kubernetes, Kubeflow, Oracle DB, Hive
 • Języki programowania: Python, bash, SQL
 • Build & Deployment: Git, Docker, Nexus, Helm, Kubeflow
 • Kontrola jakości: Testy integracyjne, jednostkowe, E2E i funkcjonalne
.MobApp = { Mobile

Budujemy aplikację mobilną PAYBACK na Androida i iOS dla różnych krajów oraz milionów użytkowników. Naprawdę kochamy pracę z technologiami mobilnymi, nowoczesnymi językami i paradygmatami programowania, zwinnymi testami i projektowaniem mobilnym.

Codzienne zadania:

 • Rozwijanie, recenzowanie, omawianie i modelowanie nowych funkcji
 • Naprawianie błędów w aplikacji mobilnej PAYBACK
 • Przebudowa istniejącej bazy kodu, aby uzyskać skalowalną architekturę opartą na nowoczesnych technologiach, a tym samym zapewnić efektywną pracę zespołu
 • Bliska współpraca z działami Product, UX, QA i DevOps.

Technologia:

 • Architektura & Platformy: MVVM i CLEAN, Material Design, Figma
 • Języki programowanie: Kotlin, Java i Swift
 • Build & Deployment: Git, Jenkins
 • Kontrola jakości: Automatyczne i ręczne testy
Szukam stanowiska dla siebie Do dzieła!
circle
dots

.techblog

From small premises to the cloud Why are physical servers being replaced by virtual… Czytaj więcej
Cloud fosters knowledge sharing Why is it worth implementing cloud solutions? What… Czytaj więcej
DevOps is all about teamwork On what the DevOps approach is, why it is crucial for… Czytaj więcej
scroll-to-top