Z perspektywy pracownika, posiadanie bezpiecznego hasła zapewnia bezpieczniejsze środowisko pracy i zabezpiecza firmę.